Tin tức

Bảng Thời Gian Sự Kiện

HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
  Lông vũ - HHHT
5% Sever PK 1% Sever NonPK Icarus Máy chủ 2,3
  Linh Hồn Quạ Tinh - Chiến Mã
5% Sever PK 2% Sever NonPK Kanturu Máy chủ 2,3
Ngọc Sinh Mệnh 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Ngọc Tâm Linh 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Ngọc Hỗn Nguyên 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Ngọc Sáng Tạo 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Ngọc Ước Nguyện 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Đá Nguyên Thủy
5% Map Kanturu Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẮP DIỄN RA TRONG GAME
Máy chủ Thông tin sự kiện Tình trạng Ghi chú
2-3 TỔ ĐỘI SĂN NGỌC (Blue Event)
Tổ đội săn Thỏ Ngọc
Bản đồ: Atlans0 Sever 2 Có PK (Sever 3 NonPK)
(20:30)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 SUMER EVENT (Mùa Hè)
Tổ đội săn Ngọc
Bản đồ: Lost 0 Sever 2 Có PK (Sever 3 NonPK)
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 HUYẾT LÂU 7 VIP (Blood Castle)
Tiêu diệt 400 quái nhận 01 ngọc Random (NonPK 500 quái)
(Tối đa 30 người - SUB2 Có PK - SUB3 NonPK)
Khung Giờ (Phím H ingame)(Chỉ dành cho cấp 331~400)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 QUẢNG TRƯỜNG QUỶ 6 VIP (Devil Square)
Tiêu diệt 400 quái nhận 01 ngọc Random (NonPK 500 quái)
(Tối đa 50 người - SUB2 Có PK - SUB3 NonPK)
Khung Giờ (Phím H ingame)(Chỉ dành cho cấp 331~400)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 HỖN NGUYÊN LÂU (Chaos Castle)
Người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần, PK 10 người nhận 1 Ngọc
(Tối đa 100 người - Có PK)
Khung Giờ (Phím H ingame)(Chỉ dành cho cấp 331~400)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 Chiến Trường Cổ(Cả ngày)
Tiêu diệt 500 quái sẽ drop 1 Ngọc,train quái nhận wc,thành tựu, kinh nghiệm cao

Khung Giờ (Có thể đi bất cứ lúc nào)

Đã Mở

Npc tại Hà Nội Xưa

2-3 Boss Hà Nội Xưa (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Box kundun
Bản đồ: Random tại máp Hà Nội Xưa
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

2-3 BINH ĐOÀN PHÙ THỦY
Săn phù thủy trắng 80% drop Ngọc
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 Leo Tháp (EVENT PK BOSS) (Săn Boss)
Vượt Tháp Lostower tại Npc Hà Nội Xưa
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 KUNDUN (Boss) (Sub10 NonPK 6h hồi sinh 1 lần)
Xuất hiện tại Kalima 7 (Drop Item Cao Cấp và Item Thần
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2 Võ Đài Chủng Tộc (Thi đấu Class) (PK)
Mỗi Class có 20p để thi đấu 3 vòng : loại-bán kết-chung kết
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

20 CÔNG THÀNH CHIẾN (Event PK TEAM)
Phần thưởng Item - Ngọc - WcoinC.
Bản đồ: Công Thành
(Diễn ra vào thứ 7 hàng tuần)

Chưa Mở

GM Thông Báo

2 Thần Ma Chiến (Event PK Team) (TOP 1 Giết nhiều nhất nhận Danh Hiêu Vua Chiến Trường)
Tham gia tại NPC Hà Nội Xưa
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 LOẠN CHIẾN EVENT (EVENT PK)
Tham gia tại NPC Hà Nội Xưa
Bản đồ: Chiến Trường
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

2-3 QUỶ VƯƠNG EVENT (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Drop đồ,ngọc
Bản đồ: Aida1
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

2-3 Siêu Boss (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Item cao cấp
Bản đồ: Hà Nội Xưa
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

2-3 SELUPAN EVENT (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Item cao cấp
Bản đồ: Rakion
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo