Tin tức

Thông tin donate ủng hộ sever

---------------------------------------------------------------------------------------

TỈ LỆ DONATE 100K = 300K WCOINC

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỐC 200K : 600.000 Wcoin (tổng nhận) 

1 VKR Luck +11 10%sthh,2%st theo chủng tộc

1 Wing 2 Luck +11

1 viên ngọc Ex

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỐC 500K : 1.500.000 Wcoin (tổng nhận bao gôm cả mốc 1) 

1 Sét đồ thần +11 Luck 1 Option theo chủng tộc

Nâng Wing 2 lên 3mnl +11

10 cặp B,S

2 viên ngọc Ex

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỐC 700K : 2.100.000 Wcoin (tổng nhận bao gôm cả các mốc trên) 

1 SET RING PEN 2OP +11

1 Trứng Pet Cấp 1

30 cặp B,S

2 viên ngọc Ex

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỐC 1.000K : 3.000.000 Wcoin (tổng nhận bao gôm cả các mốc trên) 

Nâng Pet 1 lên Pet cấp 2

1 SET Cấp 7 2 Option tùy chọn +11

20 cặp B,S

2 viên ngọc Ex

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỐC 1.500K : 4.500.000 Wcoin (tổng nhận bao gôm cả các mốc trên) 

Nâng Pet 2 lên Sói Hoàng Kim

Nâng SET RING PEN lên thần OmeGa +13

Nâng VKR lên 3OP Tùy Chọn +11

20 cặp B,S

2 viên ngọc Ex

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỐC 2.000K : 6.000.000 Wcoin (tổng nhận bao gôm cả các mốc trên) 

Nâng Sói HK Lên PET Cưỡi

Nâng VKR lên 4OP +13

Nâng Wing 2 lên Wing 2 thần 3mnl +13

30 Đá tạo hóa

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

+ HÌNH THỨC CHUYỂN PHÍ: QUA BANK, MOMO

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Số tài khoản : 22210399999 

Ngân hàng : MB BANK. 

Người Hưởng Thụ : VU VAN TAN 

Các thắc mắc xin lên hệ adm

Zalo : 0342828424

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ANH EM THAY ĐỔI CLASS KHÔNG PHẢI MẤT CÔNG KIẾM LẠI ĐỒ TỪ ĐẦU, BQT HỖ TRỢ ĐỔI ĐỒ QUA CÁC CLASS. MỨC PHÍ NHƯ SAU:

50K ATM /1SET ĐỒ EXL

50K ATM /1 VŨ KHÍ EXL

100K ATM /1 WING 2. W2.5 .W3 +W3.5 +W4

+ ĐỒ, CÁNH, VŨ KHÍ ĐỔI ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN CẤP + VÀ OP

BQT Thông Báo. 

DONATE ỦNG HỘ SEVER

VUI LÒNG INBOX PAGE FACEBOOK

HOẶC ZALO : 0342828424 HOẶC PAGE FACEBOOK  

LƯU Ý : Nội dung donate ghi rõ để được xử lí sớm nhất >DONATE MU TênTaiKhoan

Nếu trong vòng 5 phút chưa nhận được WcoinC vui lòng inbox zalo 0342828424 Fanpage