Tin tức

Hướng dẫn viết tiếng việt có dấu trong game

B1 : Tải Unikey về từ trang chủ http://unikey.vn

B2 : Bấm Kết Thúc Unikey và chạy lại bằng quyền Admin

=> Chuột phải chọn Run as AdministratorB3 : Cài đặt Unikey và chỉnh như hình sau :