Tin tức

Hướng dẫn Thang_Hang Trang Bị

HƯỚNG DẪN THANG_HANG ITEM CẤP 6 LÊN CẤP 7 (Không vũ khí và Khiên)

Item cấp 7 chỉ thang_hang mới có, Ngoài ra không drop bất kỳ nơi nào

Thời gian diễn ra Thang_Hang item Open sau 30 ngày

B1. Giao dịch lại NPC dọn trống hồm đồ

B2. Bỏ Item cấp 6 vào NPC

B3. Ấn hoàn thành là xông

Lưu ý : Item +0~10 tỉ lệ thành công 10% (Phí 10.000Wcoin/Lần)

Lưu ý : Item +11 tỉ lệ thành công 100% (Phí 1.000.000Gcent/Món)  Khi hoàn thành Item chính sẽ về +10

Khi hoàn thành Item sẽ lên cấp 7 và giữ nguyên Option và Lever (Không Giử Dòng Vàng)

Lưu Ý : Khi xịt sẽ mất Item đã thang_hang

Item cấp 7 khi mặc full Sét sẽ được gia tăng "Thuộc Tính Ẩn" bên dưới

20% HP

20% SD

4% GST

4% Thủ

NPC TH_ VIP chi ấp dụng cho +11 (Tỉ lệ 100%)

NPC TH_ Thuong chỉ ấp dụng cho +0~+10 (Tỉ lệ 10%)