Tin tức

Bảng Thời Gian Sự Kiện

HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
  Lông vũ - HHHT
5% Sever PK 1% Sever NonPK Icarus Máy chủ 3,4
  Linh Hồn Quạ Tinh - Chiến Mã
5% Sever PK 2% Sever NonPK Kanturu Máy chủ 2,4
Ngọc Sinh Mệnh 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Ngọc Tâm Linh 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Ngọc Hỗn Nguyên 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Ngọc Sáng Tạo 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Ngọc Ước Nguyện 4% All Máp Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
Đá Nguyên Thủy
5% Map Kanturu Quái lv80~400 - Sever PK tỉ lệ cao hơn
HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẮP DIỄN RA TRONG GAME
Máy chủ Thông tin sự kiện Tình trạng Ghi chú
2-3 TỔ ĐỘI SĂN NGỌC (Blue Event)
Tổ đội săn Thỏ Ngọc
Bản đồ: Atlans0 Sever 2 Có PK (Sever 3 NonPK)
(20:30)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 SUMER EVENT (Mùa Hè)
Tổ đội săn Ngọc
Bản đồ: Lost 0 Sever 2 Có PK (Sever 3 NonPK)
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 HUYẾT LÂU 7 VIP (Blood Castle)
Tiêu diệt 400 quái nhận 01 ngọc Random (NonPK 500 quái)
(Tối đa 30 người - SUB2 Có PK - SUB3 NonPK)
Khung Giờ (Phím H ingame)(Chỉ dành cho cấp 331~400)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 QUẢNG TRƯỜNG QUỶ 6 VIP (Devil Square)
Tiêu diệt 400 quái nhận 01 ngọc Random (NonPK 500 quái)
(Tối đa 50 người - SUB2 Có PK - SUB3 NonPK)
Khung Giờ (Phím H ingame)(Chỉ dành cho cấp 331~400)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 HỖN NGUYÊN LÂU (Chaos Castle)
Người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần, PK 10 người nhận 1 Ngọc
(Tối đa 100 người - Có PK)
Khung Giờ (Phím H ingame)(Chỉ dành cho cấp 331~400)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 Chiến Trường Cổ(Cả ngày)
Tiêu diệt 500 quái sẽ drop 1 Ngọc,train quái nhận wc,thành tựu, kinh nghiệm cao

Khung Giờ (Có thể đi bất cứ lúc nào)

Đã Mở

Npc tại Hà Nội Xưa

2-3 Boss Hà Nội Xưa (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Box kundun
Bản đồ: Random tại máp Hà Nội Xưa
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

2-3 BINH ĐOÀN PHÙ THỦY
Săn phù thủy trắng 80% drop Ngọc
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 Leo Tháp (EVENT PK BOSS) (Săn Boss)
Vượt Tháp Lostower tại Npc Hà Nội Xưa
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 KUNDUN (Boss) (Sub10 NonPK 6h hồi sinh 1 lần)
Xuất hiện tại Kalima 7 (Drop Item Cao Cấp và Item Thần
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2 Võ Đài Chủng Tộc (Thi đấu Class) (PK)
Mỗi Class có 20p để thi đấu 3 vòng : loại-bán kết-chung kết
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

20 CÔNG THÀNH CHIẾN (Event PK TEAM)
Phần thưởng Item - Ngọc - WcoinC.
Bản đồ: Công Thành
(Diễn ra vào thứ 7 hàng tuần)

Chưa Mở

GM Thông Báo

2 Thần Ma Chiến (Event PK Team) (TOP 1 Giết nhiều nhất nhận Danh Hiêu Vua Chiến Trường)
Tham gia tại NPC Hà Nội Xưa
(Phím H ingame)

Đã Mở

Màn Hình Thông Báo

2-3 LOẠN CHIẾN EVENT (EVENT PK)
Tham gia tại NPC Hà Nội Xưa
Bản đồ: Chiến Trường
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

2-3 QUỶ VƯƠNG EVENT (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Drop đồ,ngọc
Bản đồ: Aida1
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

2-3 Siêu Boss (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Item cao cấp
Bản đồ: Hà Nội Xưa
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

2-3 SELUPAN EVENT (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Item cao cấp
Bản đồ: Rakion
(Phím H ingame)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

11 Team Xanh Đỏ (Event PK Team) (TOP 1 Giết nhiều nhất 5 Bless - Phần thưởng toàn bộ team Win 01 Box kundun +5 - Yêu cầu phải Kill trên 5 mạng)
Tham gia tại NPC Hà Nội Xưa
(20:10)

Chưa Mở

GM Thông Báo

4 KANTURU EVENT (Dùng Nhẫn Mật Trăng Để Vào Cổng Train Tại Kanturu)
Phần thưởng Drop Ngọc Random. Tiêu Diệt Nightmare nhận Item hoàn hảo
Bản đồ: Kanturu mở lại sau 24h phá tháp
(Mở sau 30 ngày)

Chưa Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

11 QUỶ VƯƠNG EVENT (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Drop Các Cụm Bless Soul
Bản đồ: Aida1
(19:50)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

11 EROHIM EVENT (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Item cao cấp
Bản đồ: KanturuIsland
(19:50)

Đã Mở

Khi Màn Hình Thông Báo

11 SELUPAN EVENT (EVENT PK BOSS)
Phần thưởng Item cao cấp
Bản đồ: KanturuIsland
(19:50)

Chưa Mở

Khi Màn Hình Thông Báo